Mathyn Hartman

Teamleider/Shiftmanager

Mathyn Hartman heeft zijn achtergrond in het onderwijs. Hij vraagt zich altijd af waarom een proces op de huidige manier is ingericht. Waarom is gekozen voor deze aanpak? Is dit binnen de huidige kaders nog wel optimaal voor wat een bedrijf ermee beoogt?

Om hierachter te komen zoekt hij informatie in alle geledingen van de organisatie. Hij wil het proces zelf ervaren op de werkvloer en eerst controleren of de informatie juist is. Dan pas worden conclusies omgezet in verbetervoorstellen.

Met zijn ervaring in het onderwijs heeft hij een organisatiesensitiviteit ontwikkeld die van waarde is binnen het bedrijfsleven. Het inleven in een ander en het begrijpen van de verschillende standpunten vloeit hieruit voort. Door dit om te zetten in coaching slaagt Mathyn erin de veranderbereidheid te vergroten.

Meer over Mathyn is te vinden op LinkedIn