De Benned methode

Tijdens onze inzet komen één of meer van onderstaande aspecten aan de orde:​

Interim Management

We nemen de tijdelijke aansturing van een ploeg, team, afdeling, plant of gehele business unit op ons. Naast de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden te managen, gaan we ook actief aan de slag met het in gang zetten van verbeteringen. We verhogen het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel van eenieder op de afdeling zodat de mensen zelf suggesties voor verbetering aandragen en ook steeds zelfstandiger tot uitvoering zullen brengen. Na een bepaalde periode dragen we het stokje over aan een manager in vaste dienst.

Project & Change Management

We managen één of meer specifieke projecten in uw organisatie, die al dan niet vooraf zijn gedefinieerd, van begin tot eind. En/of we geven leiding aan duurzame verandering en implementeren structureel verbeteren in uw organisatie. We helpen de visie te vertalen naar concrete meetbare verbetering. Tijdens het gehele traject houden we een vinger aan de pols doordat we heldere KPI’s hebben vastgesteld. De voortgang daarop delen we met management en medewerkers. Betrokkenheid in alle lagen van de organisatie is vereist om tot succesvolle verandering te komen. Succes wordt behaald door het zetten van de juiste stappen, in voldoende tempo.

Procesverbetering

We analyseren de huidige processen en onderzoeken waar de schoen wringt. Vanuit inzicht in de knelpunten, vinden we de ruimte voor verbetering. Zo optimaliseren we de processen in een organisatie, meer in lijn met de Lean filosofie, en waar nodig met een stuk digitalisering. Gedurende het hele proces, worden de medewerkers er nauw bij betrokken. We voorzien in begeleiding in de uitvoering van hun werkzaamheden in lijn met de nieuwe processen. De procesverbeteringen zullen namelijk alleen beklijven als de mensen ermee overweg kunnen. Vanuit onze ruime ervaring bij verschillende opdrachtgevers, weten wij doorgaans aan de juiste knoppen te draaien.