Ontdek de kracht van tijdelijke inzet

Benned helpt bedrijven met het realiseren van hun doelen

Soms heb je tijdelijk wat extra kennis en ervaring van buitenaf nodig. Bijvoorbeeld vanwege een organisatieverandering, de invulling van een specifiek project, de tijdelijke leiding van een ploeg of team, of een concreet probleem in de organisatie dat op korte termijn een oplossing verdient.

Benned denkt graag met je mee over deze tijdelijke invulling. Wij zijn een multidisciplinair team met ruime kennis en ervaring in interim management: een mix van enerzijds ervaren zwaargewichten die bakken kennis en ervaring met zich meebrengen, en anderzijds jonge enthousiastelingen die een frisse blik op je organisatie werpen en vernieuwende oplossingen aandragen, zo nodig met een stukje digitalisering van de processen.

De 3 kerngebieden van onze dienstverlening zijn:​

Interim Management:

 • De tijdelijke aansturing van een ploeg, team, afdeling, plant, of business unit

Project & Change Management:

 • Het van begin tot eind managen van een of meer projecten in uw organisatie (al dan niet vooraf gedefinieerd)
 • Het leiden van duurzame verandering en structureel verbeteren in uw organisatie

Procesverbetering: 

 • Het optimaliseren van processen in uw organisatie, waar nodig met een stuk digitalisering

Herken je dit?

 • Verandering is nodig in de organisatie maar je komt er niet aan toe hier invulling aan te geven
 • Je hebt projecten gedefinieerd die moeten worden opgepakt maar intern is er niemand beschikbaar voor te maken
 • Een teamleider valt uit en je hebt dringend vervanging nodig. Bij voorkeur iemand die de organisatie naar een hoger plan kan tillen
 • Er zijn problemen in de organisatie waarvoor wat perspectief van buitenaf gewenst is
 • Je ziet dat bepaalde processen in de organisatie efficiënter kunnen maar door de waan van de dag kom je niet toe aan structureel verbeteren

Het hangt van je specifieke situatie af waarmee we je het beste van dienst kunnen zijn. Waar ben je precies naar op zoek?

Wat zeggen onze klanten?

"Zonder Benned stonden we nu niet waar we nu staan: Sterker dan toen de crisisperiode begon en met een mooie toekomst voor ons. We hebben ervaren hoe fijn het is dat een partij als Benned bij kan schakelen met de op dat moment benodigde kennis en kunde. Zij stelden zich op als collega maar ook als een ‘luis in de pels’ als dat nodig was. Thema’s als kostprijzen, bouwprojecten, lean, organisatieveranderingen, (brand)verzekerings- trajecten en plotseling interim management zijn allemaal aangeraakt."
Dennis Wetjens
Eurofins Food, Feed, Water Benelux
Algemeen Directeur
"Vreemde ogen dwingen en die van Benned zeker.
Ze confronteren, verwonderen, dragen oplossingen aan, helpen met implementeren en dat alles op een pragmatische en prettige wijze. Het heeft ons op korte termijn al veel geholpen; laat staan op lange termijn."
Michiel van 't Hek
Hoogesteger
Voormalig General Manager
"Ik kan iedereen de diensten van Benned aanbevelen, zij zijn een waardevol “ingrediënt” in verbetering en veranderingsprocessen.
De afgelopen 4 jaar heeft onze focus gelegen op het sterk verbeteren van de interne organisatie en structuur. Vooral complexe organisatorische processen zijn herbeoordeeld en sterk verbeterd.
De experts van Benned hebben in deze periode met afwisselende inzetmomenten het management en de medewerkers hierin begeleid of zelfs aangestuurd vanuit een Interim rol.
Dit heeft geleid tot:
 • Een aantoonbare verbetering in de rendementen en de efficiency
 • Het plezier van de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden is aantoonbaar gestegen
 • Het zelfvertrouwen en de trots van de mensen is aanzienlijk gegroeid
 • De rust en orde op de afdelingen resulteert in een veel hogere output"
René Meijerink
Jongerius B.V.
Managing Director
"Wat te doen als het huis niet op orde is? In dit geval samen met Benned werken aan een huis op orde gebaseerd op een goede structuur en goede processen. Uiteraard lastig, omdat dit voor de organisatie een grote aanpassing is, in een veranderend landschap door alle ontwikkelingen. Ik wil Benned hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen 18 maanden!"
Harald van Boxtel
Van Hessen Holding B.V.
Chief Executive Officer