Jan Willem Vlaanderen

Plant- en TD Manager

Jan Willem is een ervaren manager in een productie omgeving. Zowel voor algemeen management, als voor Productie of Technische Dienst.
Hoewel met een technische achtergrond staat bij hem de mens centraal. Je kan de mooiste machines hebben, maar uiteindelijk is het de mens die het onderscheid maakt.

Het beste resultaat haal je uit het werken in teamverband. En hierbij is dan een goede onderlinge communicatie van groot belang.
 

Zijn stijl is er één van ’’no nonsens’’ en hij is toegankelijk voor iedereen. Neemt de tijd om met de medewerker te praten op de werkplek.
Sturen op prestatie-indicatoren is belangrijk voor hem. Maak doelstellingen en resultaten helder en inzichtelijk.

Jan Willem werkt het liefst in een dynamische omgeving. Het zogenaamde ’’passen op de winkel’’ past niet bij hem. Het werk moet uitdagend zijn. Hoewel zijn ervaring voor het grootste deel in de papierindustrie ligt, is dat niet het enige inzetgebied getuige zijn ervaring in de chemische industrie. Prioriteit in zijn aanpak is veiligheid, onmiddellijk gevolgd door kwaliteit. De basis voor deze benadering is discipline van elke medewerker. AFSPRAAK = AFSPRAAK